Privacy- en cookieverklaring Interlect

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens wij bij onze interactie met u vastleggen en verwerken.

Reikwijdte van onze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten en gebruikers. Denkt u aan contactgegevens als u een offerte aanvraagt of als u onze website bezoekt.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Een aantal van deze gegevens, zoals onder andere naam, adres, telefoon en e-mailadres, geeft u rechtstreeks aan ons door doordat u een contact, offerte- of een ander websiteformulier invult. Dit is voor ons de belangrijkste manier van gegevens verzameling. Deze gegevens worden bijv. gebruikt om een offerte voor u op te stellen. In een later stadium kunnen extra gegevens door ons worden opgevraagd voor bijvoorbeeld facturatie van opdrachten.

Cookieverklaring

Een ander deel van de gegevens verkrijgen wij doordat onze website gebruik maakt van functionele/analytische cookies, trackingcookies en analytische tools, zoals Google Analytics en Hotjar. Door onze website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld door cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze website. Onze website maakt alleen gebruik van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Het grootste gedeelte van de persoonsgegevens die wij bewaren worden gebruikt om diensten aan u te leveren en om met u te kunnen communiceren en te factureren. Wordt u klant van Interlect dan zijn wij vanuit wettelijk perspectief verplicht een groot deel van de ontvangen gegevens te bewaren.

Voor het correct kunnen verwerken van uw opdrachten kan het zijn dan wij gegevens moeten delen met leveranciers. Denk daarbij aan uw naam en telefoonnummer zodat bijvoorbeeld onze tolken contact met u kunnen opnemen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken geen gegevens met derde partijen. Slechts nadat u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven delen wij dit. Indien er een wettelijke grond is waarop wij gegevens met instanties moeten delen, doen wij dit zonder u hiervoor expliciet toestemming te vragen.

Welke bewaartermijnen zijn van toepassing?

We bewaren uw gegevens twee jaar vanaf uw laatste contact met ons, zoals de datum van uw laatste aankoop of (e-mail) contact, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist.

De bewaartermijn van de gegevens die we door middel van cookies verzamelen en die onder meer gebruikt worden voor het optimaliseren van onze online campagnes is zes maanden.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de door onze verwerkte persoonsgegevens?

Hieronder leest u wat u aan ons kunt vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens. De wet bepaalt of wij aan uw vraag kunnen meewerken. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.

–       Informatie over verwerking van persoonsgegevens

–       Inzage in uw eigen persoonsgegevens

–       Verbetering van persoonsgegevens als deze niet kloppen in ons systeem

–       Verwijderen van persoonsgegevens

–       Vragen over gegevensoverdracht

–       Beperking van persoonsgegevens verwerking

U kunt uw vraag stellen door een e-mail te sturen aan info@interlect-groep.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige voor- en achternaam en contactgegevens te verstrekken.

Heeft u vragen of klachten?

Voor algemene vragen of klachten in verband met deze privacy – en cookieverklaring kunt u een e-mail sturen aan info@translatorsunite.nl. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging in onze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op onze websites te plaatsen, waarbij dan expliciet de datum van de bijgewerkte versie wordt vermeld.

 

Versie 14  januari 2019