Raamovereenkomsten: to sign or not to sign

De Wet DBA houdt de gemoederen bezig, ook in tolken- en vertalersland. Laatste sage die we aan dit hoofdstuk kunnen toevoegen is het nieuwe raamcontract van TVCN.

Even de stand van zaken tot nu.

De wet DBA

De invoering van de Wet DBA leek zo een mooi sprookje. Totdat bij de uitvoering bekend werd wat de praktische implicaties zijn. Per 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen. De VAR die bij de belastingdienst kon worden aangevraagd om een uitspraak te krijgen over de zelfstandigheid. In de praktijk bleek dat hier door sommige partijen misbruik van werd gemaakt en er sprake was van zogenoemde schijnzelfstandigheid.

Om deze schijnzelfstandigheid te voorkomen is de Wet DBA ingevoerd.

Goed waar staan we nu met de Wet DBA en waarom is dit belangrijk voor vertalers en tolken?

Na veel commotie heeft de belastingdienst besloten om de ingangsperiode van de wet uit te stellen tot en met 1 juli 2018. In de tussentijd echter zijn veel vertaalbureaus begonnen met het opstellen van zogenoemde raamcontracten. Dat zijn contracten die met de belastingdienst zijn afgestemd zodat niet kan worden gezegd dat sprake is van (schijn)zelfstandigheid. Dat lijkt dus een goede ontwikkeling, want zowel vertaalbureau als freelance vertaler/ tolk hebben zekerheid vooraf en kunnen dus geen boetes krijgen.

Wat is nu het probleem

De eerste raamovereenkomsten in vertalers- en tolkenland die nu het licht zien, lijken een onredelijke verschuiving van verantwoordelijkheid en risico in te houden voor de freelance tolken en vertalers. Hiervoor waarschuwt onder andere ook FNV in haar blog. Enkele passages uit het raamcontract die door het FNV als onredelijk worden ervaren zijn:

‘Er is absoluut geen sprake van een gelijkwaardige overeenkomst’, aldus Van Hest. ‘Ook als TVCN de factuur nog niet heeft betaald, moet je doorwerken. En alle aansprakelijkheid voor hoe wordt gewerkt, wordt bij de tolk/vertaler gelegd. De tolk/vertaler draagt het volledige risico als facturen van TVCN niet worden betaald.’

Daarnaast in de opening van de blog gesteld:

‘Zo word je verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben, ook al heb je geen enkele zekerheid dat je ooit een opdracht gaat krijgen van TVCN.’

Met name deze laatste passage willen we vanuit Translators Unite wat nader toelichten zonder hierbij partij te kiezen of te zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering

Ja, een aansprakelijkheidsverzekering kost geld. Je autoverzekering, uitvaartverzekering, inboedelverzekering en je ziektekostenverzekering kosten ook geld. Verzekeringen die we als normaal beschouwen. Want stel dat er iets gebeurd, dan wil je goed verzekerd zijn.

Toch heeft een groot deel van de Nederlandse freelance vertalers en tolken geen afdoende zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Vaak gehoorde argumenten:

  • te duur (voor nog geen 30,- per maand ben je al verzekerd);
  • ik veroorzaak geen schade want ik ben een professional;
  • ik weet niet waar ik op moet letten.

Uiteraard kan ik niet in iemands portemonnee kijken. Maar feit is wel dat je als freelance vertaler en tolk opereert als ondernemer en deelneemt aan het zakelijke verkeer en dus blootstaat aan een veelheid aan risico’s. Sommige van deze risico’s kun je uitsluiten of (zoveel als mogelijk) beperken. Maar sommige risico’s heb je niet in de hand. Juist in een periode waar echt een juridische verharding te merken is, is het van belang om kritisch naar de impact van een zakelijke aansprakelijkheid op je privé situatie te kijken. Lees hiervoor onze eerdere blog, geschreven door Mr. Marco Anink.

Tot slot

Omdat Translators Unite door en voor vertalers en tolken is opgericht hoop ik dat onderstaande afsluiting voor iedereen acceptabel is.

Het opnemen van een verplichting tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering komt cru over. De Goliath die David verplicht iets te doen: het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Toch is deze “verplichting” in veel andere branches de normaalste zaak van de wereld. Denk aan de bouw, ICT en veel advies gerelateerde beroepen. Vanuit die optiek is het ook niet vreemd dat het van tolken en vertalers ook wordt gevraagd. Want waar gewerkt wordt, vallen spaanders.

Dat wil niet zeggen dat ik achter de werkwijze sta zoals nu gehanteerd door grote vertaalbureau’s. Waar ik persoonlijk wel blij om ben is dat het de discussie omtrent professionalisering van de zelfstandige vertalers en tolken weer op de kaart zet. Helaas is de aanleiding niet helemaal zoals ik het zou willen.

Vincent

200+

Klanten

7+

Jaar ervaring

Scherpste premie

van Nederland